Przystępujemy do projektu regulowania w zakresie formalno-prawnym gospodarki ściekowej dla zakładu UNILEVER Polska S.A.