Rozpoczynamy prace nad uregulowaniem stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki wodnościekowej dla Telewizji Polskiej S.A.